ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟ

  M.Y.K Intertrade รับ ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ตาข่าย สำหรับงานสนามไดร์ฟกอล์ฟ ได้รับความ เชื่อมั่น จากลูกค้า หลากหลาย ทั้งใน และ ต่างประเทศ 

     ตาข่ายสำหรับ ที่ ใช้ มี ขนาด ช่องตา ตั้งแต่ 1.5*1.5 / 2.0*2.0 /2.5*2.5 cm.  ความหนา ตั้งแต่ 1.0 mm. 1.5 mm. และ 1.8 mm.