Electric power system

  บริษัทเอ็ม.วาย.เค.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงบริการด้านงานออกแบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-ระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าโรงงาน งานระบบไฟฟ้ากำลัง งานระบบเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการกับลูกค้ามากมายหลายประเภท คุณภาพ และความคล่องตัวในการบริการ เป็นกุญแจสำคัญในการทำงานและดำเนินธุรกิจ งานบริการของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (INSTALLATION SERVICE)
- การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า (SPARE PARTS SERVICE)
- งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง (ELECTRICAL POWER SERVICE)

ทางบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า งานวางระบบไฟฟ้า งานออกแบบ ติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าTransformer อาคาร โรงงาน บ้าน โดยวิศวกรมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสบการณ์

- รับเหมาออกแบบติดตั้งหม้อแปลงไฟแรงสูง (H.V) และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ (L.V)
- รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป
- รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบตู้สวิทซ์คอนโทรล M.D.B/ LOCAL CONTROL/ MAIN CONTROL
- รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบ CAP BANK, POWER FACTOR CONTROL
- รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบกราวด์ GROUNDING SYSTEM, GROUND LOOP
- รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ภายในอาคาร,นอกอาคาร,ห้องออฟฟิศ LIGHTNING FS,HIBY,SL,EX.FS
- ติดตั้งระบบราง สำหรับเดินระบบสายส่ง,สายสัญญาณ,ซัพพอตสำหรับระบบราง
- ติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบลอยและระบบไต้ดิน
- ออกแบบ,คำนวณ,ขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้า