ตาข่ายบอล

รับผลิต และติดตั้ง ขาย ตาข่ายสนามบอล สนามฟุตซอล มี วัสดุ HDPE (UV) อย่างดี และ ตาข่าย PE ตาข่ายผืนสำเร็จ หรือรับสั่งผลิตตามขนาด สามารถ นำไปติดตั้งได้ทันที